Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Решения на Общински Съвет Мъглиж - 29 Декември 2014 година

>>>Решения на Общински Съвет Мъглиж - 29 Декември 2014 година<<<

>>>Обява във връзка с Решение № 714/ 29.12.2014г.<<<

Дата на публикуване: