Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     11.03.2015г.

 

Допълнителни разяснения 1     -     16.03.2015г.

Допълнителни разяснения 2     -     16.03.2015г.

Протокол за оценка на офертите на участниците     -     23.04.2015г.

Договор     -     07.05.2015г.

Информация за прекратяване на договор 53-15 от 30.04.2015г.     -     30.06.2015г.

Дата на публикуване: