Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2015Г.

ДОКЛАДНА     -     27.02.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ     -     27.02.2015г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ - РЕШЕНИЕ №746 / 17.02.2015г.     -     27.02.2015г.

Дата на публикуване: