Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община Мъглиж”

Публична покана с предмет: „Изготвяне на проект за обект: “Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община Мъглиж”

>>>Изтеглете от тук<<<     -     29.04.2015г.

>>>Протокол<<<     -     29.05.2015г.

>>>Договор<<<     -     30.06.2015г.

Дата на публикуване: