Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж.

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж"

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     08.05.2015г.

>>>Допълнителни разяснения 1<<<     -     12.05.2015г.

>>>Протокол<<<     -     24.06.2015г.

>>>Договор 79-15/ 30.06.2015 г.<<<     -     14.07.2015г.

>>>Информация за извършено авансово плащане<<<     -     14.07.2015г.

>>>Информация за извършено междинно плащане по Договор 79-15 от 30.06.2015 г.<<<     -     02.10.2015г.

>>>Информация за извършено окончателно плащане<<<     -     12.11.2015г.

Дата на публикуване: