Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

„Реконстрикция и ремонт на мостово съоръжение над р.Слиеитовска, път SZR 3088 – IV, К + 2400, село Ветрен – село Сливито в землището на с.Ветрен, Община Мъглиж

Дата на публикуване: