Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Община Мъглиж информира жителите на гр.Мъглиж за възможни смущения в нормалното налягане на водоподаването в Източния край на града.

Дата на публикуване: