Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     17.06.2015г.

>>>Протокол за оценка на офертите<<<     -     16.07.2015г.

>>>Договор<<<     -     27.07.2015г.

>>>Информация за извършено плащане<<<     -     01.09.2015г.

Дата на публикуване: