Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.Мъглиж, обл. Стара Загора»

Публична покана с предмет: «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.Мъглиж, обл. Стара Загора»

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     14.08.2015г.

>>>Протокол за оценка на офертите<<<     -     08.09.2015г.

>>>Договор<<<     -     24.09.2015г.

Дата на публикуване: