Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Укази на президента за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, и за национален референдум

           Президентът на Република България с Указ № 162 от 10 август 2015г. насрочи избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. и с Указ № 163 от 10 август 2015 г. определи 25 октомври 2015г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите".

 

Указ № 162 от 10.08.2015г.

Указ № 163 от 10.08.2015г.

Дата на публикуване: