Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за МИ - 25 октомври 2015г.

Дата на публикуване: