Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за отдаване под аренда и продажба на общински имоти по Заповед № РД-09-28421.08.2015г.

Дата на публикуване: