Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-300 28.08.2015г. - за образуване на избирателни секции и приложения

Заповед № РД-09-300 / 28.08.2015г.

Приложение №1

Приложение №2

Дата на публикуване: