Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед за обявяване на избирателните списъци РД-09-30807.09.2015г.

Дата на публикуване: