Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) за МИНР - 25 октомври 2015г.


     >>>Поканата можете да видите тук<<<

Дата на публикуване: