Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т.105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж”.

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     29.09.2015г.

>>>Технически проект<<<     -     29.09.2015г.

>>>Протокол за оценка<<<     -     11.11.2015г.

>>>Договор<<<     -     18.11.2015г.

Дата на публикуване: