Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г., Общинска избирателна комисия Мъглиж уведомява всички заинтересовани, че на 18 октомври 2015 год. /неделя/ ще се проведе обучение на членовете на СИК в гр.Мъглиж, малката зала на читалище "Пробуда-1869г."
Обучението ще се проведе от 13.00 часа.

Дата на публикуване: