Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Конкурс за заемане на длъжност – Секретар на Община Мъглиж

 

         Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността секретар на Община Мъглиж в общинска администрация гр.Мъглиж     

 

-

    

 

30.11.2015г.

 

 

Дата на публикуване: