Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Запожед № РД-09-423-2 02.12.2015г. - относно критичното състояние на четвъртокласен път SZR 1081, в участъка от гр.Мъглиж до с.Селце

Дата на публикуване: