Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД–обособена част складова база „Каракос“, гр.Мъглиж, област Стара Загора

 

 

      >>>ОБЯВА<<<

     Процедура по издаване на решение за одобрение на доклад за безопасност по чл.109, ал.1 от Закон за опазване на околната среда на "Арсенал" АД, Складова база "Каракос"

 

Дата на публикуване: