Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Мъглиж“


ПУБЛИЧНА ПОКАНА     -     12.04.2016г.

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<     -     12.04.2016г.

>>>Протокол - 1<<<     -     26.05.2016г.

>>>Протокол - 2<<<     -     26.05.2016г.

>>>Договор<<<     -     31.05.2016г.

 

 

Дата на публикуване: