Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена

    Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена станция към водопровода в УПИ II – 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. и ЗП на помпената станция 37,49м2”.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА     -    
13.04.2016г.

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<     -     13.04.2016г.


>>>Технически проект<<<     -     13.04.2016г.


>>>Протокол<<<     -     13.05.2016г.


>>>Договор<<<     -     18.05.2016г.

Дата на публикуване: