Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Търгове за предоставяне под аренда и отдаване под наем на имоти – общинска собственост по Заповед №РД-09-16306.06.2016г.

Дата на публикуване: