Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Дата на публикуване: