Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ - Изменена с Решение №354 31.07.2017г.

 

>>>Наредбата свалете от тук<<<

Дата на публикуване: