Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2007-2013, ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2011 Г.

Свалете от тук

Дата на публикуване: